Politik

Ministern: Efterfrågade stödet till småföretagare på gång

1:55 min

Inom kort kommer det finnas ett färdigt förslag om ett coronastöd till småföretagare meddelar finansminister Magdalena Andersson.

– Vi arbetar med ett helt nytt stöd särskilt riktat mot egenföretagare. Vi har kommit ganska långt i det arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Hur ska det utformas?

– Det kommer vi kunna återkomma till, men det är ett stöd som är riktat till egenföretagare som har blivit drabbade på grund av covid.

När räknar du med att det här ska kunna införas?

– Så snabbt som möjligt. Det är ju också därför vi inte har gått vidare med de andra förslagen som varit uppe. Det bedömde vi skulle ta väldigt lång tid. Här är ju företagare som är desperata här och nu och behöver stöd så vi behöver ett stöd som snabbt kan komma på plats.

Det var i juni som riksdagen i ett så kallat tillkännagivande, uppmanade regeringen att införa någon form av stöd till enskilda näringsidkare.
Inga åtgärder har presenterats och trycket på finansminister Magdalena Andersson att agera har varit hårt.

De konkreta förslag som förts fram av partierna har tyvärr visat sig vara återvändsgränder, säger hon, bland annat för att de skulle ta för lång tid att införa.

Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skog tycker att kritiken mot att stödet dröjt är berättigad och hon är nöjd med den modell som nu är på gång.

– Nu äntligen har vi hittat en lösning som innebär pengar i handen till landets kämpande egenföretagare.

Efter finansutskottets möte idag med Magdalena Andersson var Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, Jakob Forssmed nöjd:

– Det är bra att man efter den här senfärdigheten och flera krav från riksdagen nu äntligen kommer med en konkret modell som kan nå fram till personer som driver egna företag och som nu har levt utan lön under lång tid.

Även Edward Riedl, Moderaterna välkomnar beskedet.

– Detaljerna kommer vi få fortsätta arbeta med men huvudinriktningen är att regeringen har gått Moderaterna till mötes med det förslag som regeringen har lagt fram.

Förhandlingarna pågår nu mellan regeringen och samarbetspartierna, Centerpartiet och Liberalerna om vad förslaget ska kosta och omfattningen av det, bland annat. Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström:

– Min bild är att vi är väldigt nära varandra.