Färre får kompetensutveckling under coronakrisen

1:57 min

Coronakrisen och permitteringarna har inte lett till att anställda har fått större möjlighet att utveckla sig på jobbet, enligt facket Unionen. Tvärtom är det fler anställda än tidigare som säger att de inte har genomfört någon kompetensutveckling det senaste året.

Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen bekräftar att färre fått kompetensutveckling sedan förra året.

– Det är bekymmersamt och olyckligt. Våra medlemmar vill, men av olika skäl så kommer det inte till skott.

Enligt en ny enkät som Unionen låtit göra uppger ungefär hälften av de tillfrågade privatanställda tjänstemännen att de har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Det är färre jämfört med de senaste åren där andelen legat runt sex av tio.

Just i år under coronakrisen har korttidspermitteringar varit och är verklighet på många företag, men trots att tiden kanske har funnits under krisen har kompetensutvecklingen minskat, enligt Unionen.

– Förklaringen och det olyckliga är ju att staten inte såg till att stöd för kompetensutveckling under korttidsarbete kom på plats. De allra flesta arbetsgivare har inte klarat av och haft resurser att ordna kompetensutveckling under korttidsarbetet.

Kompetensutveckling kan vara allt ifrån att man får ett certifikat i ett nytt datasystem till att man får pausa ett halvår för att göra klart sin universitetsexamen, enligt Martin Wästfelt.

I de pågående las-förhandlingarna som ska vara klara sista september är ett nytt system för kompetensutveckling ett av tjänstemannafackens viktigaste krav. Enligt Unionens förhandlingschef börjar man få en samsyn med arbetsgivarsidan.

– Vi delar insikten om att strukturomvandlingen ökar och att behovet av att stärka anställningsbarheten blir allt viktigare, nu återstår att få ihop det här i ett avtal.

Men bättre kompetensutveckling är inte gratis. Arbetsgivarna vill få mer att säga till om vid uppsägningar.

– Våra medlemmar ska fortsättningsvis kunna känna att det sker uppsägningar på ett rättssäkert sätt.

Men det handlar om ökad flexibilitet, lättare att säga upp för arbetsgivaren helt enkelt?

– Ja, en ökad flexibilitet men inom ordnade former och med bevarande av den goda tradition som vi har på svensk arbetsmarknad där parterna nästan alltid kommer överens, säger Martin Wästfelt på Unionen.