Psykologi

Lite lekfullhet kan få oss att må bättre

1:05 min

En ny studie visar att lekfullhet kan övad fram och att lite mer lekfullhet i vardagen kan öka vårt välbefinnande.

Lekfullhet får oss att må bra och känna oss lite mer tillfredsställda i livet. Det visar en studie gjord av forskare från USA och Schweiz.

Forskarna ville undersöka om lekfullhet var något som kunde övas fram och hur det påverkar människors mående. Därför gjordes en studie av drygt 500 personer där deltagarna fick dagliga uppgifter som skulle öka deras lekfullhet och uppmanades även att skriva ned och reflektera över situationer från dagen där de varit särskilt lekfulla. Det kunde handla om att man uttryckt entusiasm eller nyfikenhet inför något nytt, att man lyckats vända en tråkig uppgift till något roligt eller att man skojat med någon.

Efter testperioden fick deltagarna fylla i ett frågeformulär och resultatet visade att deltagarna hade upplevt en ökad lekfullhet och man kunde även se en tillfällig förbättring i deras välbefinnande. Forskarna menar att den här typen av övningar kan vara bra både på arbetsplatser och i parrelationer.

Referens: Proyer R.T., Gander F., Brauer K., Chick G. "Can Playfulness be Stimulated? A Randomized Placebo-Controlled Online Playfulness Intervention Study on Effects on Trait Playfulness, Well-Being, and Depression". Applied Psychology: Health and Well-Being (2020). DOI: 10.1111/aphw.12220