USA och Japan klimatöverlägger

USA och Japan ska ha överläggningar på regeringsnivå om de globala klimatproblemen.Det beslöt på lördagen Japans premiärminister Junuchiro Koizumi och USA:s president George Bush vid ett möte på Camp David.
I ett gemensamt uttalande betonade de båda vikten av att snabbt utröna förutsättningar för gemensamma åtgärder i den viktiga klimatfrågan. Koizumu deklarerade samtidigt att Japan inte har något avsikt att arbeta vidare för det så kallade Kyotoavtalet om USA inte skriver på och i så fall är risken stor att Kyotoavtalet går i graven.