Militärt samarbete

Sverige bjuder in USA till regelbundna övningar

0:39 min
  • USA har bjudits in av Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) – för att delta i de flygövningar över Nordkalotten, som Sverige brukar genomföra tillsammans med Norge och Finland, rapporterar Dagens Nyheter.
  • Övningarna mellan norskt, svenskt och finskt flygvapen – där flygflottiljen F21 deltar – har genomförts i flera år och äger rum nästan varje vecka.
  • USA:s nya strategi för Arktis omfattar en stor del av svenskt territorium – och en fördjupning av samarbetet mellan USA, Sverige och Finland.