Snabb minskning

Jaktfalken fortsatt hotad – få ungar kläcks

1:42 min
  • De senaste 20 åren har antalet lyckade jaktfalkshäckningar minskat markant i länet.
  • Årets inventering visar på ytterligare ett dystert resultat.
  • Brist på föda och stora mängder nederbörd under vår och sommar bedöms vara orsaken till det magra resultatet.