Ekonomi

Historiskt stort BNP-ras i Danmark

0:19 min

Danmarks ekonomi krympte med 6,9 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt landets statistikmyndighet.

Nedgången är historisk, den största sedan Danmark började redovisa kvartalsutvecklingen för landets bruttonationalprodukt på 1990-talet. Men den blev inte lika djup som en preliminär beräkning hade antytt.

Enligt en tidigare redovisad så kallad BNP-indikator skulle nedgången för dansk ekonomi i andra kvartalet ha varit 7,4 procent.

Sveriges BNP föll jämförelsevis med 8,6 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt en BNP-indikator. Nedgången i Sverige har därefter justerats till minus 8,3 procent i en preliminär beräkning.

Samtidigt visar separat statistik att den danska arbetslösheten faller för andra månaden i rad, ned med 5 500 personer till 148 000 arbetslösa danskar.

Den danska arbetslösheten sjönk därmed med 0,2 procentenheter till 5,2 procent i juli.