Plastförbud

Mikroplastförslag i EU kritiseras för kryphål

1:39 min

EU:s kemikaliekontor förbereder ett förslag om att förbjuda mikroplast i produkter. Men miljöorganisationer i EU befarar att förslaget istället öppnar för tillsatser av ännu mindre nanoplaster, med ännu okända miljörisker.

– Ju mindre partiklar, desto lättare kan de tas upp av djur och växter, menar Elise Vitali på EEB, som är ett samarbetsorgan för miljöorganisationer i EU.

EEB tycker att det utkast som finns till förbud är alltför urvattnat, och vill se en nedre storleksgräns för plastpartiklar som stoppar också de allra minsta nanoplasterna, som är någon miljondels millimeter stora.

Nanopartiklar finns till exempel i vissa solskyddsmedel och läkemedel, partiklar som alltså kan ta sig in i organismers celler på ett sätt som inte större partiklar kan. Riskerna för miljö och hälsa är inte tillräckligt kända, har forskare påpekat i underlagen till EU:s kommande mikroplastförbud.

Kemikaliekontoret inom EU, ECHA, som har berett förslaget att förbjuda tillsatser av mikroplaster, borde lyssna på de forskare, som avrått från en ministorlek säjer Elise Vitali.

– Vi anser att också nanoplaster ska täckas av förbudet, säger Elise Vitali hos EEB.

EU:s kemikaliekontor ECHA håller med om att mer forskning om nanopartiklar behövs, men skriver också att nanoplaster än så länge har få användningsområden. ECHA motiverar den föreslagna minigränsen för mikroplaster med att man inte bör förbjuda partiklar som är så små att de inte är mätbara.

Tidigast nästa år väntas ett färdigt förslag om ett EU- förbud för mikroplaster.