Arvet efter Assar Lindbeck

11 min
  • Han räknas av många som Sveriges genom tiderna mest inflytelserika nationalekonom han deltog ofta i den politiska debatten och påverkade svensk ekonomisk politik under decennier.
  • I fredags kom beskedet att Assar Lindbeck avlidit 90 år gammal.
  • Hör Gunnar Wetterberg, författare, bland annat med ett förflutet på Finansdepartementet på 90-talet och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och chef på Institutet för näringslivsforskning där Assar Lindbeck verkade ända fram mot slutet.