Unicef-rapport

Svenska barn mår sämre psykiskt än barnen i grannländerna

2:00 min

Svenska barn mår sämre psykiskt än barn i många andra rika länder. Samtidigt mår svenska barn bättre fysiskt än barn i andra länder. Det visar en sammanställning från barnrättsorganisationen Unicef.

Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige säger att Sverige har som målsättning att vara ett av världens bästa länder för barn att växa upp i.

--Nu ser vi att många barn och unga mår dåligt psykiskt.

Unicef har tittat närmare på 38 EU och OECD-länder, som räknas som världens rikaste länder, för att få en bild av hur barn har det. Hur de mår, både psykiskt och fysiskt, och hur det ser ut när det gäller skolkunskaper och det sociala livet.

Sverige hamnar på 22:a plats, när det gäller psykiskt mående. Där har barn själva fått svara på frågan hur nöjda de är med sina liv, men det har också vägts in t.ex självmordsstatistik.

– Jag tycker det här är en varningsklocka. Det visar att vi vuxna; regeringen, samhället och föräldrar måste göra mycket mer för att hjälpa våra barn och unga att må så bra som möjligt.

När det gäller fysiskt mående är Sverige i topp, vi ligger på femte plats av de 38 länderna. När det gäller skolkunskap och social kompetens hamnar Sverige på 14:e plats. Här har man bland annat tittat på Pisa-undersökningen och så har barn fått svara på hur lätt de tycker de har att få nya kompisar.

Om man slår ihop alla delar i undersökningen hamnar Sverige på 10:e plats av de 38 länderna. Sverige kan göra mer, menar Pernilla Baralt på Unicef Sverige:

– Vi har alla förutsättningar i de här landet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det finns ingen anledning vi inte skulle ligga i topp, säger hon.

Bäst land att växa upp i som barn är, enligt rapporten, Nederländerna, följt av Danmark och Norge. I botten hittar vi USA, Bulgarien och Chile.

Unicef har sammanställt en rad undersökningar som gjorts nationellt och internationellt och som är jämförbara. Alla undersökningar är gjorda innan coronapandemin. Det är viktigt att göra jämförelser, säger Pernilla Baralt:

– För Unicef är det viktigt att se att det är inte bara en resursfråga. Även rika länder faller efter, gör inte det som krävs, trots att de har resurser. Vi behöver lära av varandra.