Rädda Barnen

Tusentals ensamma barn på flykt till Europa

2:03 min

Över 210 000 barn har kommit ensamma utan föräldrar till Europa under de senaste fem åren - på flykt undan konflikter, strider och matbrist.

På femårsdagen av den lille pojken Alan Kurdis död på stranden i Turkiet, publicerar Rädda Barnen en rapport kring de ensamkommande barnen, som biståndsorganisationen anser att Europa har försummat och misslyckats att skydda.

Helena Thybell, generalsekreterare för svenska Rädda Barnen, anser att mottagandet har försämrats.

– Situationen för de ensamkommande har försvårats betydligt sedan år 2015, både vad gäller att få uppehållstillstånd men också vad gäller deras livssituation i övrigt. Och det här ser vi både i Sverige och resten av Europa, säger hon.

– Vi ser också att ensamkommande barn som snart ska fylla 18 år mår särskilt dåligt, eftersom de vet att de förlorar många rättigheter när de blir myndiga. Och riskerar att i större utsträckning utvisas, tillägger Rädda Barnens generalsekreterare.

210 000 barn utan föräldrar har sökt asyl i Europa de senaste fem åren, vilket motsvarar åtminstone 7 000 skolklasser.
Men många av de ensamkommande barnen hamnar inte i någon skolbänk utan på gatan med risk för att möta våld och bli utnyttjade. Många av dem har blivit inlåsta i förvar. I Grekland på öarna lever många barn skyddslösa i lägren, 6 000 av dem är under 12 år, skriver Rädda Barnen, och många har aldrig sett annat än konfliktsituationer.


Rädda Barnen kritiserar Europas länder för att försämra barnens villkor, att neka dem skydd och återförening med sina familjer.
- Rädda Barnen har mött många av dessa barn i vår verksamhet och vi har kämpat för att de ska få ta del av grundläggande rättigheter. Många lever i långvarig otrygghet och hemlösheten är också utbredd i den här gruppen, säger Helena Thybell, Rädda Barnens generalsekreterare.