Det är svårt för utländska tandläkare att få svensk legitimation

3:05 min

Det saknas tandläkare i Sverige. Samtidigt finns många utländska tandläkare som inte kan börja jobba. Det finns inte tillräckligt många platser på utbildningen för att få jobba i Sverige. Det rapporterar P4 Skaraborg.

I Sverige finns 21 regioner. I 18 regioner är det brist på tandläkare, enligt Socialstyrelsen.

Det finns många utländska tandläkare i Sverige som vill börja jobba. Invandrare som har utbildat sig till tandläkare i ett annat land. För att jobba i Sverige behöver de en svensk tandläkarlegitimation.

Det finns en utbildning på universitet för tandläkare som har utbildat sig i ett land utanför EU. Utbildningen tar ett år. Sedan kan man ansöka om en svensk legitimation. Men det finns bara 49 platser på den utbildningen i hela landet. Och det är många fler som vill gå den.

Yassin Rajeh är 32 år.Han är tandläkare från Syrien. Idag jobbar han som lärare på en folkhögskola. Men han vill egentligen jobba som tandläkare. Han har sökt utbildningen fyra gånger, men har inte kommit in. Den här hösten var det 288 personer som sökte utbildningen i Göteborg , men det fanns bara 20 platser.

Yassin Rajeh tycker att det borde finnas fler platser på utbildningen. Han vill kunna jobba i sitt yrke i Sverige, säger han till P4 Skaraborg.

– Jag är här, jag vill jobba som tandläkare. Jag är tacksam att jag fick stanna i det här landet, och att jag fick permanent uppehållstillstånd. Men jag vill jobba också!, säger Yassin Rajeh.

Pernilla Hultberg jobbar med utbildningen på Göteborgs universitet. Hon säger att det inte finns tillräckligt många lärare som kan jobba på utbildningen. Därför kan de inte ha fler platser. Det säger hon till P4 Skaraborg.

– Vi ska ju bedriva en undervisning med en god kvalitet, och det är en ansträngd sitation och har varit en period, när det gäller att rekrytera nya lärare. Det är en del pensionsavgångar och så vidare. Så det är väl precis som med andra delar i svenska skolväsendet, att det är svårt att rekrytera lärare, säger Pernilla Hultberg.