Corona

Skolinspektionen ska granska skolornas restriktioner

2:03 min

Skolinspektionen kommer inleda en granskning av hur riktlinjerna kring distansering och andra åtgärder för att minska smittspridningen följs på ett hundratal skolor i Sverige.

 På Nacka Gymnasium utanför Stockholm vittnar både lärare och elever om att det är svårt att hålla avstånd.

– Skolan är full. Det är rusch in och rusch ut varje dag, säger Tilda Skoog.

– Och vi alla har ifrågasatt varför det är så pass många andra skolor som har distans och inte vi, när vi är en av Stockholms största, säger Ida Bertlin.

Skolinspektionen har fått in flera tips och klagomål om restriktioner som inte följs. Och Skolverket får löpande in frågor från rektorer och lärare om hur man ska undvika trängsel och följa rekommendationerna.

Nu har Skolinspektionen fått uppdraget att granska hur det här fungerar på ett hundratal slumpmässigt utvalda grund- och gymnasieskolor i Sverige.

– Vi kommer titta på hur man vidtar åtgärder för att motverka risk för spridning av smitta. Att man följer de rekommendationer som Skolverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten har tagit fram och att man ser till att det genomförs i praktiken också, säger Helena Olivestam Torold som är utredare på Skolinspektionen.

På grund av pandemin kommer granskningen framför allt göras på distans via till exempel telefonsamtal med rektorer och elevrepresentanter.

Många gymnasieskolor fortsätter hösten med viss distansundervisning, för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Däremot är trängsel i skollokalerna inte i sig ett giltigt skäl till distansundervisning.

På Nacka Gymnasium har man bestämt att de drygt 2200 eleverna ska tillbaka till klassrummen. Men trots att man gör vad man kan är det svårt att hålla avstånden särskilt i matsalen, enligt rektor Helen Bejmar och biträdande rektor Krister Bergström.

– Det går ju inte att ha två meter, det gör det inte i skolan, säger rektor Helen Bejmar.

– Vi har ju blivit ombedda att öppna skolan, så vi är ju först ut att gå tillbaka till någonting som liknar en normalitet. Men vi ska samtidigt försöka minska spridningen så mycket det går, och det gör vi genom att ha färre elever i matsalen, säger biträdande rektor Krister Bergström.

I mitten på oktober ska Skolinspektionen rapportera resultaten av den så kallade förenklade granskningen av coronarestriktionerna, till skolhuvudmännen kommunerna och de privata skolkoncernerna.

– Skulle det vara så att vi uppfattar att här måste vi nog starta en riktad tillsyn, då gör vi det, självklart, säger Helena Olivestam Torold på Skolinspektionen.