Byggstopp

Ingen nybyggnation på jordbruksmark i Jönköping

1:56 min

Jönköping är en av landets första kommuner som sätter stopp för i princip all nybyggnation på jordbruksmark.

Jordbrukaren Göran Locking tröskar sitt fält precis utanför det snabbt växande Jönköping, där det byggts mycket bostäder på odlingsmark de senaste decennierna.

– Det är tvunget om vi ska ha ett hållbart jordbruk och säkra vår livsmedelsförsörjning i framtiden. Vi ser ju nu hur själviska länder blir när det blir lite oroligt ute i världen. Då stänger länder sina gränser, säger han.

Göran Locking är lokal ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som länge protesterat mot att flera hundra hektar jordbruksmark bebyggs i Sverige varje år, samtidigt som riksdagen antagit en strategi för att öka den svenska matproduktionen.

Jönköping väntas under torsdagen fatta beslut om att stoppa i princip all nybyggnation på jordbruksmark, som en av de allra första kommunerna, enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner.

– Vi vill värna den bördiga jordbruksmark som finns. Jag tror att vi kanske inte har provat värdet tillräckligt, utan bara sett värdet av bostäder, säger Mona Forsberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

Hon menar att det krävs ett kommunalt styrdokument för att skydda jordbruksmarken, eftersom den rådande lagstiftningen inte räcker.

I Miljöbalken står det att jordbruksmark får bebyggas om det finns väsentliga samhällsintressen för det och det saknas annan mark.

Det undantaget kommer även att finnas i det kommunala styrdokumentet i Jönköping, men nu ska jordbruksmarken värderas högre.

– Vi lantbrukare har nog alltid tyckt att det slösas med åkermarken och att ingen skyddar den. Att man tar den mark som det är lättast på att bygga hela tiden, säger Göran Locking.