Svenska läkaren: Tyska uppgifterna mycket trovärdiga

1:21 min

Uppgifterna att Alexej Navalnyj förgiftats med nervgiftet novitjok från det tyska militärlaboratoriet är mycket trovärdiga, menar Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.

– De har letat brett och med otroligt sofistikerade analysmetoder och så har man hittat att den här substansen novitjok i blodet på Navalnyj. Hela den här händelsekedjan och de här metoderna som man har använt för att komma fram till det här har en oerhört hög trovärdighet.

Symptomen, att enzymet kolinesterat, var kraftigt hämmat i blodet och Navalnyj tidigt kunde behandlas med motgiftet atropin pekade på en viss typ av substanser.

Det tyska laboratoriet hittade novitjok, ett oerhört potent nervgift som togs fram i Sovjet och inte går att missta för något annat Erik Lindeman, överläkare på giftinformationscentralen.

– Frågan är ju vad är det för signal den som har hällt i det här i Navalnyj vill skicka. Det är ju säkert mycket effektivare att slå något i huvudet med en stekpanna om målet är att döda. Däremot är det som att de har slängt in en slags visitkort här, det måste finnas ett annat syfte.