Byggstopp

Ingen nybyggnation på jordbruksmark i Jönköping

1:56 min
  • "Det är tvunget om vi ska ha ett hållbart jordbruk och säkra vår livsmedelsförsörjning i framtiden," säger bonden Göran Locking.
  • Det krävs ett kommunalt styrdokument för att skydda jordbruksmarken, eftersom rådande lagstiftning inte räcker, menar Mona Forsberg som är socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.
  • Tidigare har jordbruksmark fått bebyggas om väsentliga samhällsintressen finns och annan mark saknas, men nu kommer jordbruksmarken värderas högre.