Utbildning

Insatser redan i förskolan kan minska ungdomskriminaliteten

1:57 min

Utvecklingen av våldsbrottsligheten i Sverige är enligt polisen synnerligen allvarlig. Rikspolischef Anders Thornberg har flera gånger pekat på att gängens tillväxt måste stoppas. Enligt Michael Tärnfalk, som är universitetslektor i socialt arbete med inriktning på ungdomar och barn i kriminalitet, kan insatser redan från förskolan vara en del av lösningen.

– Att göra nånting åt det här är ingen quickfix. För det första måste vi sluta att fylla på med människor i de här utanförskapsområdena. Det blir en slags självgenererande process och till slut blir de här områdena så komplexa, komplicerade och besvärliga att folk som har någorlunda fungerande vardag inte kommer att vilja bo där, säger Tärnfalk.

Många av de familjer som har yngre barn som hamnat i kriminalitet är själva ganska havererade, säger Michael Tärnfalk. De har dålig anknytning till det svenska samhället och dålig språkförståelse, samtidigt som det finns enorma barriärer mellan skolan, sociala myndigheter och föräldrarna, menar han.

Den forskning som finns kring barn i kriminalitet kommer från USA och Kanada, och där ligger fokus på att insatser måste göras redan från förskolan, enligt Michael Tärnfalk.

– Det handlar om att ge utbildningsinsatser till familjer. Terapier till föräldrarna så att de lättare kan hantera sina barn. Dessa barn skiljer ut sig ganska tidigt. Vi har ju upptäckt de här barnen, men vi har inte metoderna att göra nånting verkligt åt det. Under tiden spinner dessa saker vidare i samhällsutvecklingen.