Lärarnas Riksförbund: Stärk fortbildningen i sexualundervisning

1:59 min

Kompetens inom sexualundervisning ska bli ett nytt examensmål i lärarutbildningen, enligt ett besked från regeringen i dag. Lärarnas riksförbunds fackordförande Åsa Fahlén ser positivt på beslutet, men menar samtidigt att det hade varit bättre att se över undervisningen på lärarutbildningen.

– Vi skulle nog snarare vilja se att regeringen ger ett uppdrag till de universitet och högskolor som har hand om lärarutbildningarna, att se över hur den här undervisningen fungerar. Så att den är likvärdig och att alla blivande lärare får ta del av den. Det tror vi är en viktigare åtgärd i sammanhanget, säger hon.

Åsa Fahlén poängterar också att det här knappast är en lösning som når redan yrkesverksamma lärare. En yrkesgrupp där många dessutom redan känner sig osäkra när det gäller just sexualundervisning.

– Då vill man ha stöd i sin undervisning, och det innebär allt från att det finns relevanta läromedel till att de som känner det kan få fortbildning, båda väldigt eftersatta områden. Man behöver med andra ord stärka utförandet på såväl lärarutbildningarna som på skolorna.

Skolkuratorn och sexologen Erika Hebbe på Viktor Rydbergs gymnasieskola i Djursholm, går ett steg längre och menar att fortbildning inom sex och samlevnad borde bli obligatoriskt.

– Jag tror att det behövs utbildningar som kommer ut till skolor och lärarna. Det kan inte vara något frivilligt eller något man kan läsa på om, utan det måste va obligatoriskt.

Men krav på obligatorisk fortbildning inom sexualundervisning är inte aktuellt i anslutning till det beslut som tas nu, säger Socialdemokraternas högskoleminister Matilda Ernkrans.

– Det vi gör nu är att se till att alla lärare som kommer ut i svensk skola kommer kunna undervisa i sex och relationer. Sedan behövs det naturligtvis också fortbildning av de lärare som finns i skolan. Och det ansvaret ligger på arbetsgivarna. Det finns också stöd i kompetensutvecklingsinsatser via skolverket.

Ämnet sexualkunskap och samlevnad ska även döpas om till "sex och relationer". Förändringarna ska gälla från och med höstterminen 2021.