Barns psykiska ohälsa

”Anmärkningsvärt att vi hamnar så lågt”

2:01 min

Svenska barn mår sämre psykiskt än barn i andra rika länder. Det visar en rapport från barnrättsorganisationen Unicef.

Enligt Åsa Lindhagen, minister ansvarig för barnrättspolitik, görs mycket, men det behövs göras ännu mer

– Det är förstås anmärkningsvärt att vi hamnar så lågt i den här rapporten. Jag tänker att det är en väckarklocka, att vi är ett av världens rikaste länder, men vi har ändå barn i Sverige som inte mår bra, säger Åsa Lindhagen, minister ansvarig för barnrättspolitik.

Unicef har sammanställt en rad olika undersökningar som gjorts både nationellt och internationellt i 38 av världens rikaste länder, för att få en bild av hur barn mår – psykiskt och fysiskt – och hur bra de klarar sig i skolan och i det sociala livet.

När det gäller psykiskt mående hamnar Sverige på 22 plats av de 38 länderna. En orsak är alla de krav som ställs på unga i dag, säger Åsa Lindhagen.

– Det kan vara utseendehets bland tjejer, krav i skolan, oro inför framtiden, klimatförändringar, kommer jag få ett jobb. Sedan har vi också ökade klyftor i Sverige och ökade uppväxtvillkor, det kan också påverka barns hälsa negativt.

Totalt, om man räknar ihop alla delar av rapporten hamnar Sverige på en tionde plats. Men de skulle kunna vara bättre säger Unicef Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt:

– Vi har alla förutsättningar i de här landet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det finns ingen anledning att vi inte skulle ligga i topp, säger hon.

Det görs och har gjorts en rad satsningar på att till exempel förebygga ungas psykiska ohälsa, öka barns stöd i skolan och förbättra barns rättigheter, säger Åsa Lindhagen. Och det kommer finns satsningar i budgeten, som presteras snart, som bidrar till att stärka barns situation i Sverige.

– Vi är ett av världens rikaste länder, det är klart att vi skulle kunna göra bättre i från oss när det gäller barns situation. Där behöver vi ta ett steg framåt, säger Åsa Lindhagen.