Byggförbud

Byggföretagen ogillar byggförbud på jordbruksmark

1:58 min

Dyrare byggande och längre bygglovsprocesser när byggförbud på jordbruksmark införs, enligt branschorganisationen Byggföretagen.

– Bostadsbristen är flagrant i hela landet. Det här gör det inte lättare att bygga bostäder åt dem som behöver, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen.

– Ju svårare det blir för oss att hitta planeringsbar mark, desto svårare blir det för hela samhället att bygga och utvecklas för snart elva miljoner invånare, fortsätter hon.

Tanja Rasmusson menar att den här typen av beslut fördyrar byggandet och skapar längre bygglovsprocesser. Framför allt ogillar hon att det blir olika villkor i kommunerna. Det försvårar byggföretags möjlighet att verka över flera kommuner.

– Jag skulle vilja se nationella regler i så fall, framtagna efter en gedigen analys kring vad Sverige behöver på alla plan inte bara ett, säger Tanja Rasmusson.

I Jönköpings kommun är 16 procent av ytan jordbruksmark. I skånska Ystad är motsvarande siffra 72 procent, och enligt kommunens översiktsplan kommer 83 hektar av dagens stadsnära åker att bebyggas inom tio år.

Enligt Per-Olof Lind, liberal ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Ystad, skulle ett byggstopp på jordbruksmark inte kunna införas där.

– Det är inte möjligt, och skälet är att vi ligger inklämda mellan jordbruksmark och havet och ska staden fortsätta att utvecklas och växa måste vi ta jordbruksmark i anspråk, säger Per-Olof Lind.

Trots byggförbudet planerar Jönköpings kommun för att växa från dagens 141 000 till 200 000 invånare i framtiden. Många nya bostäder är planerade.

Mona Forsberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping, är nöjd med att kommunen nu skapat ett styrdokument inför den stora utbyggnaden.

– Det är för att visa tydlighet från politiken. Att vi verkligen vill gå från ord till handling och värna jordbruksmarken. Vi har inte använt de resurserna på bästa sätt hittills, säger Mona Forsberg.