Flera anpassningar

Annorlunda älgjakt under pandemin: ”Folk är mer taggade”

1:59 min

På rekommendation av Svenska jägareförbundet har många jaktlag beslutat om distansregler som ska hindra att jägare kommer för nära varandra exempelvis vid samlingar, övernattning i kojor, och under styckning av kött.

– Ja, det blir ju annorlunda i och med att man hela tiden måste tänka efter vad man ska göra, och att man inte är för nära, och går fram och klappar varann på axeln då man till exempel har skjutit en älg, säger Mattias Wikström, ordförande i Alviks jaktvårdsförening utanför Luleå.

Vid en brasa i en tallskog utanför Luleå konstaterar han att medelåldern i hans jaktlag är hög, precis som den är i hela älgjägarkåren:

– Ja, vi har ganska många äldre.

Hans jaktlag med ett 50-tal älgjägare har infört en rad distansregler så att eventuell coronasmitta inte ska spridas inom laget.

Bland annat håller laget alla samlingar utomhus, och färre deltagare än vanligt ska övernatta i gemensamma kojor under höstens jakt:

– Precis, så är det, bland annat min far har pratat om att han tar husbilen och sover i den, och två-tre andra gubbar i kojorna kommer nog att ta husvagn och sova i dem, för att minimera risken.

Under förra älgjaktssäsongen fälldes cirka 80 000 älgar i hela landet, marginellt färre än säsongen dessförinnan, varav nästan hälften i de tre nordligaste länen med Jämtland i topp.

Älgjakten i norra Sverige startar tidigare än längre söderut, årets datum är 7 september respektive 12 oktober.

Svenska jägareförbundet tror inte att coronapandemin medför att antalet skjutna älgar minskar, och det gör inte heller Mattias Wikström i Alvik, vars jaktlag har rätt att skjuta tolv vuxna älgar i höst:

– Jag tror inte det, jag upplever kanske att folk är mer taggade på att få komma ut och jaga och jag tror det beror på att folk har hållit sig hemma sedan slutet på februari, man har suttit inne och hållit sig isolerad.

Traditionen bjuder att den som fäller en älg ska få en grankvist i hatten, så också i Alvik, men pandemin gör att den får omtolkas lite i år.

– Skillnaden mot tidigare är att skytten ta grankvisten och själv sätta den i hatten i stället för att någon annan gör det, som är den sedvanliga proceduren.