Halmstad

Stora mängder tungmetaller släpptes ut i Nissan

0:48 min
  • Halmstad energi och miljös avfallsanläggning på Kristinehed har släppt ut stora mängder vatten med tungmetaller i Nissan, skriver Hallandsposten.
  • Trots att Hem visste om felet så pågick läckan i flera veckor.
  • Det handlar om runt 1 000 kubikmeter förorenat processvatten, med höga halter av metalliska ämnen, som gått ut i ån efter att det elektriska filtret som ska rena rökgaser fallerade.