EU-direktiv

Minimilöner oroar nordiska fack

1:59 min

Facken i Sverige, Norge, Danmark och Island fortsätter att gå på tvärs med sina fackliga kolleger i Europa om minimilöner. Fackens oro är att det kommer ett EU-direktiv senare i år.

Europafacket uppmanar kommissionen att ta fram ett direktiv om rättvisa minimilöner men de nordiska facken spjärnar emot.

– Den arbetsmarknadsmodell som vi har jobbat fram under decennier levererar goda resultat och den vill vi värna och bevara, det är viktigt för oss, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

EU-kommissionen har gått vidare med en andra runda där fack och arbetsgivarorganisationer på europeisk nivå fått tycka till om planerna på EU-regler om minimilöner i Europa. Svaren ska lämnas in senast i dag.

I Europafacket har en stor majoritet, 85 procent, ställt sig bakom ett EU-direktiv om rättvisa minimilöner. Enligt Europafacket bör det gå ut på att medlemsstaterna inte ska kunna lagstifta om minimilöner under 60 procent av medianlönen och 50 procent av genomsnittslönen i landet.

Facken i Sverige, Norge, Danmark och Island motsätter sig lagstiftning om minimilöner, och reserverar sig mot Europafackets synpunkter i ett långt svar som Ekot har tagit del av.

– Det skulle innebära en politisk inblandning, vi skulle förlora makten över att sätta pris på arbete, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande för LO.

I slutet av året kan EU-kommissionen återkomma med ett förslag. Motivet är att ge alla arbetare i Europa en lön de kan leva på.

Trots löften om undantag för de nordiska länderna är farhågan från facken bland annat att minimilöner kan trycka ned lönerna här.

– Det är oacceptabelt att man inte kan leva på en heltidsanställning i flera länder i Europa men lösningen är inte att lagstifta om det, lösningen är att organisera, förhandla och teckna kollektivavtal, säger Therese Guovelin.