Sjukvård

Konkurrensverket om regionens missade upphandling: Allvarligt

2:22 min
  • Region Jämtland Härjedalen köpte konsulttjänster för över två miljoner kronor utan upphandling, och Konkurrensverket är kritiskt.
  • "Vi ser väldigt allvarligt på överträdelser av regelverket, särskilt som i det här fallet när man gjort, som de verkar, ett inköp utan att annonserna eller utan att följa upphandlingsreglerna överhuvudtaget", säger Malin de Jounge, chef för otillåtna direktupphandlingar på Konkurrensverket. 
  • Avtalen skrev i mars i år och preskriptionstiden för att gå till domstol är ett år.