Samer vill ta tillbaka samiska föremål från svenska museer

9:41 min
  • Det är inte bara Black Lives Matterrörelsen som driver krav på att symboler för rasism och förtryck ska tas bort, och att forna kolonialmakter lämnar tillbaka stulna föremål.

  • Här i Sverige finns en rörelse där samer vill att Sverige gör upp med sitt koloniala arv och att svenska museum lämnar tillbaka
    samiska föremål.

  • Vår reporter Katja Magnusson har besökt historiska Museet i Stockholm.