Växer av coronakrisen

USA:s statsskuld snart större än BNP

1:21 min

Den amerikanska statsskulden ligger på den högsta nivån sedan andra världskriget. Snart väntas den även ha gått om landets hela BNP i storlek.

Numera kan man följa skuldens utveckling sekund för sekund på nätet – och under nästa räkenskapsår, som inleds i oktober, väntas den passera summan av alla varor och tjänster som produceras i USA under ett helt år.

I rena siffror närmar sig statsskulden 27 biljoner dollar, eller 27 000 miljarder dollar, eller 270 000 miljarder kronor.

En förklaring till att den ökar extra snabbt just nu är coronakrisen och de åtgärder som sätts in för att stötta ekonomin.

Medan vissa ekonomer säger att det inte är någon större fara att skulden ökar eftersom de låga räntorna gör det billigt att låna, menar andra att nästa generation kommer att drabbas hårt och tvingas betala i form av höjda skatter och försämrad välfärd.