Raffinaderiet i Lysekil

MP-besked: Regeringen bör stoppa utbyggnad av Preem

1:58 min

Regeringen bör hindra Preems omdebatterade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Det beskedet ger nu Miljöpartiet.

– Det viktiga nu är att regeringen på något sätt stoppar den här utbyggnaden, därför att den är så klimatskadlig att den hotar våra klimatmål och vårt gemensamma klimatarbete, säger Lorentz Tovatt (MP), klimatpolitisk talesperson.

Och vad innebär det att stoppa utbyggnaden?

– Det kan innebära flera olika saker. Till exempel borde ju Preem själva inse att det här är gårdagens teknik. Framtiden är förnybar, gårdagen är fossil, och därför ska vi inte öka de fossila utsläppen, säger han.

I juni gav Mark- och miljööverdomstolen klartecken till Preems utbyggnadsplaner i Lysekil. Den så kallade stoppregeln i miljöbalken kan enligt domstolen inte tillämpas på verksamheten, eftersom den ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Det bedöms heller inte finnas några andra hinder för att säga ja till den här ansökan.

Den mycket laddade frågan ligger nu hos regeringen, som ska fatta beslut om oljeraffinaderiet ska få byggas ut eller inte.

Nu ger alltså Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, besked om Miljöpartiets position. Den utbyggnad, som ansökan gäller, skulle innebära så stora utsläppsökningar att hela Sveriges klimatarbete riskeras, säger han.

– Våra klimatmål kanske vi inte ens skulle nå. Det måste regeringen ta hänsyn till, och därför säger jag att vi från Miljöpartiet inte kan acceptera den typen av utbyggnad.

Samtidigt har ju Mark- och miljööverdomstolen givit klartecken. Varför skulle regeringen då fatta ett annat beslut?

– Domstolens yttrande är ett underlag för regeringen. Men det står ju regeringen fritt att göra sin egen bedömning. Där kan man helt enkelt väga in andra samhällsintressen, framför allt klimatet.

Lorentz Tovatt vill inte säga om Miljöpartiet kan sitta kvar i en regering som beslutar att tillåta utbyggnaden. Frågan är för tidigt ställd, förklarar han.

– Det här är ju inte bara en fråga om Miljöpartiet, utan tvärtom. Både riksdagen och regeringen har sagt att vi ska nå våra klimatmål, vi ska ha ett gemensamt klimatarbete för att möta klimatkrisen. Och det är det som nu hotas genom den här utbyggnaden, säger Lorentz Tovatt.