Mindre studie

Tecken på att ryskt vaccin utvecklar antikroppar

0:46 min

Det omtalade ryska vaccinet mot det nya coronaviruset har nu utvärderats för första gången. Det handlar om två mindre studier med sammanlagt 76 deltagare.

Fyrtiotvå dagar efter vaccinationen syntes inga allvarliga biverkningar och efter tre veckor hade samtliga deltagare utvecklat antikroppar mot viruset.

Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet och enligt forskarna själva har studierna vissa begränsningar. Framför allt på grund av att uppföljningstiden var kort, endast 42 dagar, och att antalet deltagare var litet. Därutöver användes ingen placebo, det vill säga ett kontrollvaccin.

Forskarna anser därför att mer forskning behövs för att utvärdera vaccinet ytterligare.