Tyskland

Danskar vill in i det tyska parlamentet

1:49 min

Den danska minoriteten i norra Tyskland känner politisk medvind just nu, och vill därför ställa upp i valet till Förbundsdagen nästa år.

– När vi till exempel söker bidrag till projekt för den danska minoriteten så finns det alltid något slott i Bayern som behöver rustas upp, och vi får inte gehör för våra behov. För vem känner till en liten minoritet i norr, vid danska gränsen, säger Flemming Meyer, ordförande för den danska minoritetens parti, Südschleswigscher Wählerverband, SSW.

Den kunskapsbristen vill partiet nu ändra på.

Förutom den danska minoriteten representerar SSW också den frisiska gruppen som finns på öarna längs Nordsjökusten. Väl inne i Förbundsdagen vill man lyfta minoritetsfrågor överlag och exempelvis också uppmärksamma den slaviska minoriteten sorberna i östra Tyskland vid gränsen mot Polen.

Ett konkret krav är också att häva terroriststämpeln på den kurdiska organisationen PKK, som i Tyskland klassas som terrorgrupp. SSW anser att kurderna som bor i Tyskland stigmatiseras av förbudet.

Den danska minoritetens särställning i Tyskland har sina rötter i en unik folkomröstning för hundra år sedan, där gränsbefolkningen fick säga vilket land de ville tillhöra. De tyskar som ändå hamnade i Danmark och danskarna i Tyskland fick båda särskilda rättigheter som nationell minoritet i respektive land.

För danskarna i Tyskland innebär det fortfarande idag, att deras parti SSW är undantaget femprocentsspärren vid val. I delstatsparlamentet i Schleswig-Holstein är partiet representerat med tre mandat. I Förbundsdagen satt partiet bara en mandatperiod direkt efter andra världskriget.

SSW går bra nu. Politiskt tenderar partiet mot vänster och de gröna och i delstatsparlamentet i Schleswig-Holstein har det också ingått i en koalition med socialdemokraterna och de gröna. I de senaste delstatsvalen har det fått även många icke-danskars röster. Därför tror man att de runt 40 000 röster som behövs för att nå ett mandat i Förbundsdagen går att få.