Uppgifter om skolor

Skolverket vill ha undantag i sekretesslagen

1:53 min

Skolverket varnar för att den nya hemligstämplingen av uppgifter om skolor kan leda till att de nationella proven inte kan genomföras. Det finns också en risk för att Sverige inte kan delta i den globala kunskapsmätningen Pisa.

Skolverket beskriver läget i ett dokument som regeringen har beställt.

Sedan månadsskiftet är uppgifter om exempelvis snittbetyg eller andelen behöriga lärare på grund- och gymnasieskolor hemligstämplade.

Uppgifterna var tidigare offentliga men det ändrades vid månadsskiftet efter en dom i Kammarrätten som sa att uppgifter om friskolor är affärshemligheter.

Efter domen kom Skolverket då fram till att även uppgifter om kommunala skolor sekretessbelagda. Skolverket vill nu införa ett undantag i sekretesslagstiftningen..

Enligt Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket innebär sekretessen att det blir omöjligt att jämföra skolor och att det finns fler problem.