LÅNGSAM MUSIK

Dags för ackordbyte i 639 år långt orgelstycke

1:08 min

Nuvarande ackord i John Cages långsamma komposition har ljudit sedan 2013.

I en kyrka i Halberstadt i Tyskland spelas musik skriven av John Cage. "Organ2/As slow as possible" heter verket som började framföras 2001 och som är tänkt att ljuda i 639 år.

Det betyder förstås att tempot är ganska stillsamt och i morgon lördag är det dags för ackordbyte för första gången sedan 2013. Efter det dröjer det inte riktigt lika länge: 2022 är nästa chans för de som inte fått biljetter till helgens byte.

Tonsättaren John Cage skrev ursprungligen stycket för piano och angav medvetet inte hur sakta pianisten ska spela.

Orgelversionen i tyska Halberstadt är tänkt att klinga ut år 2640.

Hör hur klangen var mellan 2013 och 2020 i ljudklippet ovan.