Lördag 5 september 2020

"En duktig mångbrukare måste tänka på att öka mångfalden i skogen"

6:31 min

Med utsikt från ett berg på ägorna målar Ola Engelmark, aktuell med boken Skogen på andra sidan hyggena, upp vad mångbruk är.

Små ögon blänker i skogarna, där våtmarker har återskapats. Att på detta sätt täppa igen diken och låta våtmarkerna långsamt återfyllas är en enkel sak, menar Ola Engelmark. Och önskvärd, i det massivt utdikade svenska skogslandskapet.

Ett annat exempel är den femtonåriga granplanteringen som det har röjts gator i för att underlätta produktionen och plockningen av granskott, en av gårdens viktigaste grödor.