Covid-19

Regioner ger olika råd till personer som kan ha smittats

2:00 min

Regionernas skriftliga instruktioner till personer som riskerar att ha smittats av covid-19 kan skilja sig åt.

Många regioner uppmanar personer som kan ha utsatts för smitta att undvika alla sociala kontakter under två veckor, men så är det inte i till exempel Region Gävleborg.

– Nej, vi har inte den uppfattningen, utan nära kontakter kan vara olika slag. Det kan vara arbetskamrater, det kan vara skolkamrater eller anhöriga på annat vis. Vi identifierar dem och försöker göra en riskbedömning, säger Lars Vesslén, smittskyddsläkare i Region Gävleborg.

När en person testats positivt för covid-19 ska han eller hon informera de nära kontakter man haft strax före insjuknandet och som kan ha utsatts för smitta.

I Region Gävleborgs informationsblad till den som kan ha blivit smittad står det inget om att sociala kontakter bör undvikas, även om man inte har symptom. Enligt smittskyddsläkare Lars Vesslén räcker det oftast att följa de allmänna råden om att hålla avstånd.

– Den här allmänna instruktionen återupprepar vi inte för dem, säger han.

Men i till exempel Region Skåne uppmanas de utan symptom att undvika att träffa vänner, hoppa över fritidsaktiviteter och undvika affärer. Liknande instruktioner får personer i bland annat Region Stockholm och Region Jönköpings län.

I Region Västerbotten står det däremot enbart att kontakterna ska vara uppmärksamma på symptom, men det är en miss, enligt smittskyddsläkaren Stephan Stenmark.

– Vi tycker också att man som nära kontakt bör hålla nere sina sociala kontakter och vara extra noga med att hålla avstånd. Vi bör förtydliga just den informationen i en av våra skrifter, säger han.

I Folkhälsomyndighetens vägledning kring smittspårning står det att exponerade även utan symptom bör undvika nära kontakt med andra människor under hela inkubationstiden.

– Det handlar om att vi så långt som möjligt vill att samma ska gälla överallt, men sedan är det alltid regionala beslut och regionala formuleringar, säger Anneli Carlander, enhetschef på enheten för övervakning och samordning på Folkhälsomyndigheten.

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar län, efterlyser något motsvarande det nationella smittskyddsblad som finns för konstaterat smittade.

– Jag skulle se att det vore ett stort värde att vi har ett nationellt blad till exponerade kontakter, och jag tror att det jobbas på det just för att komma ifrån att det skiljer sig åt.