Fiskare oroas

Räkfiske kan slås ut av nya regler

1:59 min

Det kan bli ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden i havet. Havs- och vattenmyndigheten har nu utrett hur systemet kan se ut och lämnar ett förslag.

Yrkesfiskare är oroliga för att en stor del av fisket efter havskräftor och räkor kan slås ut om systemet blir verklighet.

– Det slår ihjäl det småskaliga räkfisket på västkusten och det drar ner fisket efter havskräfta med ungefär 30 procent, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation, till Ekot.

Det kan komma att bli ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden, men med en möjlighet för begränsade undantag.

Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda hur ett sådant förbud kan införas och nu är utredningen klar. Därmed blir det en politisk fråga vad som händer härnäst.

– Om det här förslaget går igenom innebär det att fiske som inte är skadligt ska tillåtas, i förhållande till ett generellt förbud. Det är motsatsen till hur det är idag där skadlig fiske i stället behöver förbjudas, säger Martin Rydgren, utredare på myndigheten, till Ekot.

Förslaget från Havs- och vattenmyndigheten innebär bland annat att länsstyrelser och kommuner ska göra en bedömning av var bottentrålning kan få pågå i de skyddade områdena och sedan ska Havs- och vattenmyndigheten fatta beslutet.

– Länsstyrelser och kommuner behöver se över områdena. För om det införs ett generellt förbud mot bottentrålning måste dessa myndigheter, hos Havs- och vattenmyndigheten, begära att det ska införas undantag. Det behöver göras en ny prövning för varje enskilt område, säger Rydgren till Ekot.

Vad det kan innebära konkret för yrkesfiskarna, och om det blir mindre fiske i de skyddade områdena om förslaget blir verklighet, är för tidigt att säga, menar Martin Rydgren.

– Den direkta effekten på fisket kan man inte säga idag. Vi har mer ritat upp kartan för hur det här arbetet ska bedrivas framöver, säger han till Ekot.

Yrkesfiskare oroar sig ändå för att detta kan slå ut en stor del av fisket efter havskräftor och räkor, enligt Peter Ronelöv Olsson.

Men det är ändå så att det ska finnas möjlighet till begränsade undantag. Kan inte det innebära att ni fortsatt kan fiska i dessa områdena?

– Det är möjligt. Men det är det vi inte vet. Det är här som den stora osäkerheten kommer in. Plus all annan osäkerhet vi har i vårt jobb, så ska vi ha ytterligare en osäkerhet då, frågar sig Ronelöv Olsson.

Samtidigt är Naturskyddsföreningen positiv till ett förbud, men Johanna Källén Fox på organisationen säger att det finns en oro för att det ska bli för många undantag.

– Vi välkomnar det förslag som Havs- och vattenmyndigheten har lagt fram. Naturskyddsföreningen har länge jobbat för att det ska införas ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden. Men vi ser med en viss oro på att de undantag som ska ges – att de kan bli allt för omfattande, säger hon till Ekot.