Ekots lördagsintervju

”Just nu har vi minst 40 kriminella klaner i Sverige”

1:35 min

Polisen inriktar mycket av sitt arbete på att komma åt så kallade kriminella klaner, alltså släktbaserade nätverk. Klanerna har blivit ett betydande problem, enligt biträdande rikspolischef Mats Löfving.

I Ekots lördagsintervju säger Mats Löfving att fler måste inse orsaken bakom den kriminalitet som drabbar många särskilt utsatta områden i landet.

– Just nu har vi minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. Så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet, säger Mats Löfving.

Han säger vidare att de så kallade klanerna arbetar med att skapa makt, att de har stor våldskapacitet, och att de vill tjäna pengar.

Lördagsintervjuns Monica Saarinen säger att Mats Löfvings påstående låter kontroversiellt, och uttrycker att många säkert skulle säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden och dålig skolgång som förklarar att man hamnar i brottslighet.

Men du säger att de kommer hit med en plan, hur vet du det?

– Därför att det är den underrättelsebild vi har. Den är aktuell, men speglar också en historia som är många år gammal. Jag kan ta flera exempel på den här typen av släkter, klaner, men att börja nämna det här för detaljerat skulle innebära, uppfattar jag, att jag sitter och gör reklam för de här släkterna, klanerna. Så det kommer jag inte gå in på, säger Mats Löfving.

Ni har den här kunskapen, då. Hur påverkar det ert arbete?

– Genom att vi styr polisverksamheten mot tre linjer. Vi styr mot huvudmän och organisatörer. Vi styr mot de som möjliggör, och vi styr mot de som utför, säger Mats Löfving.