Långtidssjuka

Överläkare: Stoppa utförsäkring av covidsjuka

2:00 min

Tusentals svenskar kan vara långtidssjuka i covid-19 och nu hotas en del av dem av förlorad sjukpenning. Men så länge vården saknar kunskap om sjukdomen bör patienterna inte utförsäkras, säger överläkaren Judith Bruchfeld.

– I väntan på att vi får fram riktlinjer bör Försäkringskassan kunna få stöd från professionen och från makthavare att, även för den här gruppen, alltså icke-sjukhusvårdade, ha en mjukare inställning till 180-dagarsregeln. Det är så mycket vi inte vet ännu så det är helt rimligt tycker jag, säger Judith Bruchfeld, överläkare vid Karolinska sjukhuset i Solna och chef för en multidisciplinär mottagning för att följa upp covid-19 -patienter.

Människor med de här symptomen borde inte utförsäkras menar du och borde inte hotas av det?

– Nej, inte i nuläget för vi är precis nu just i den fasen, öppenvårdsfasen, där vi ser konsekvenserna med långtidskomplikationer som vi inte hade en aning om i våras, säger Judith Bruchfeld.

Det handlar om långvarig covid, något som läkare och forskare världen över bara precis börjat kartlägga, där en del av dem som överlever infektionen fortfarande efter flera månader har kvar besvärande symptom, från bortfall av lukt och smak till kvävningskänslor och svårigheter att tänka klart.

Ingen myndighet Ekot talar med vill uppskatta antalet drabbade, men opinionsföretaget Novus beräknar att omkring 150 000 svenskar i mer än 10 veckor själva upplevt covid-19- liknande symptom.

14 personer som Ekot har varit i kontakt med beskriver svåra ihållande symptom och uppger samtidigt att de riskerar att förlora eller redan har förlorat sin sjukpenning, inte minst i samband med att de går över 180 dagar med sjukersättning, den tidpunkt då Försäkringskassan brukar ställa tuffare krav om att pröva arbetsförmågan mot alla vanliga jobb i landet.
 
Enligt en nystartad patientförening för covidsjuka i Sverige, med drygt 700 medlemmar, är det mer regel än undantag att den här gruppen misstros av Försäkringskassan.

En av de drabbade är 44-åriga Frida Farm, som fyra månader efter att hon insjuknade vittnar om hög feber, hjärtklappning och andningssvårigheter ungefär hälften av tiden. Men trots flera läkarintyg bedömer Försäkringskassan att hon kan jobba heltid.

– Det är ju jättejobbigt att inte veta om jag kommer att kunna betala hyran. Det är hela min säkerhet som står på spel. Jag förstår inte deras bedömning och jag är också rädd att jag inte kommer att bli frisk, att jag kommer att ta skada om jag pressar mig upp mot läkarens rekommendation, säger Frida Farm.
 
Försäkringskassan har ingen statistik till hands om långvarig covid och kan inte kommentera det enskilda fallet. Men myndigheten medger att situationen är speciell.

– Vi har ju förstått att kunskapen kring det här är begränsad och vi har fått impulser från vården att man tycker det här är svårt. Och det vi gör just nu är att föra en dialog med både Socialstyrelsen och SKR kring det här, säger Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Ni kan inte ta någon hänsyn till det här exceptionella läget eller det faktum att vården inte är beredd och inte har några nationella riktlinjer att luta sig mot?

– Det är svårt för mig att svara på så här spontant. Men ska vi kunna göra någonting måste det gå att göra inom ramen för befintlig lagstiftning. Jag har svårt att se att vi skulle kunna göra undantag utifrån en specifik diagnos, utifrån hur regelverket ser ut just nu, säger hon.