Tillskott på 1,7 miljarder

Personal på äldreboende ska få utbilda sig på betald arbetstid

1:58 min

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna är överens om ett permanent tillskott på fyra miljarder kronor årligen till äldreomsorgen.
Dessutom stärks det så kallade äldreomsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.

– Finns det medel så vi kan få fler händer i vården så är det verkligen välkommet, säger Jill Matsson, verksamhetschef för trygghetsboende i Karlstad kommun.

Totalt kostar äldreomsorgen i Sverige cirka 130 miljarder om året och nu föreslås alltså fyra miljarder årligen i ett permanent tillskott till äldreomsorgen.

För Jill Mattsson,betyder de 1,7 miljarderna som föreslås satsas på det så kallade äldreomsorgslyftet, som ger personal möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid mycket.


– Att kunna höja andelen utbildad personal är också väldigt väldigt positivt, för en kvalitetssäkring. Vi siktar ju på att ha undersköterskor som en grund men vi lyckas inte alltid, säger hon.

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, SKR, är positiv till satsningen på äldreomsorgen, men saknar en del i paketet. En satsning på kollektivtrafiken.

 – Det är en rejäl satsning. Vi vet att demografin innebär att vi kommer att behöva få ökade resurser till välfärden framöver. Sverige har växt väldigt kraftigt och andelen äldre, äldre kommer att öka väldigt kraftigt dom kommande åren så det här är välkomna tillskott. 

Anders Knape hade gärna sett ett besked för inkomstsbortfallet i kollektivtrafiken:

– Jag hoppas att regeringen återkommer snarast med ett besked om den frågan, för att nystarta Sverige krävs det att kollektivtrafiken fungerar så att folk kommer till arbete och skola.