Boksamtal med Erik Bengtsson: Hur jämlikt är egentligen Sverige?

7:32 min
  • Det har funnits en bild av att Sverige varit ett särskilt jämlikt land.
  • Den bilden har delvis också varit sann - men inte i samma utsträckning i dag, menar Erik Bengtsson, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet.
  • I sin nya bok "Världens jämlikaste land?" undersöker han hur jämlikt Sverige faktiskt är.