Biologisk mångfald

Så räddar vi naturen – forskarnas förslag

2:00 min

Trots dystra rapporter om hur många av jordens arter som minskar i antal eller är på väg att dö ut, så går det att vända den negativa trenden på land.

Det går att vända utvecklingen, samtidigt som vi producerar tillräckligt med mat åt en växande befolkning.

Men då krävs tuffare tag inom både jordbruket och naturvården, enligt en studie i tidskriften Nature. Ola Olsson, bevarandebiolog vid Lunds universitet, har läst studien.

– En stor lärdom av den här studien är att om vi bara tittar på att ändra jordbruksmetoder eller bara tittar på att ändra naturvårdsåtgärder, så räcker inga av de åtgärderna var för sig. Men genom att kombinera dem på ett lite smart och effektivt sätt så kan man faktiskt nå de mål som vi hoppas, säger han.

Maten är en knäckfråga för om vi vill bevara jordens breda variation av livsformer och miljöer, och se till att använda naturresurser på ett hållbart sätt. För matproduktion kräver markyta, och ju mer odlingarna breder ut sig, desto mindre plats får djuren och växterna att leva på.

I den nya studien presenterar en internationell forskargrupp därför sju framtidsscenarier som kombinerar olika stora insatser som bevarar natur, både från naturvårdens och den globala matförsörjningens håll.

Då såg forskarna att det fanns ett scenario där förlusten av biologisk mångfald kan hejdas till år 2050, i linje med ambitionerna i FN:s konvention om biologisk mångfald.

Och det var en kombination av ökade satsningar på naturvård som skyddade områden, och ett miljövänligare jordbruk tillsammans med minskat matsvinn och mindre köttkonsumtion.

Men är värdet av den här studien då att den visar att det faktiskt finns ett scenario där vi skulle kunna klara av att vända den här trenden?

– Jag tycker precis att det är det. Att den visar att det faktiskt finns en sådan möjlighet. Men den möjligheten är inte lättköpt utan kommer att kräva ganska kraftiga insatser, säger Ola Olsson.

Referens:
D. Leclère et al. Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature 10 september 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2705-y.