Coronaviruset i Västmanland

"Sjudagarsregeln" har inte nått fram till alla förskolor och skolor

1:36 min
  • För ungefär en vecka sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med att man kan gå tillbaka till förskolan eller skolan efter sju dagar om man känner sig frisk sedan minst två dygn, även om man fortfarande har lite hosta eller är lite snorig.
  • Men informationen har inte nått fram till alla medarbetare berättar Anna Olofsson Carstedt verksamhetschef för förskolan i Västerås stad.
  • "Det är dryga tusen medarbetare så det är klart det kan ta ett tag tills informationen når alla", säger Anna Olofsson Carstedt.