Insats

Stor insats: Kontroller genomförs i hamnen

0:32 min
  • På onsdagsförmiddagen inleddes en stor insats riktad mot yrkestrafik.
  • Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Tullen och Arbetsmiljöverket, tillsammans med trafik- och gränspolis genomför samverkanskontroller med ett brett anslag.
  • Trafikpolisen tittar bland annat på lastsäkringar och brott mot kör- och viloregler.