Trend

Allt fler majsodlingar poppar upp i Kronoberg

1:42 min
  • Majsodlingarna har blivit en allt vanligare syn i länet.
  • Den torra sommaren 2018 gjorde att lantbrukaren Martin Lindeqvist i Uråsa började odla majs. 
  • "Det är för att sprida riskerna och få tag på foder till mina kor" ,säger Martin Lindeqvist.