Förädling

Verksamheten i Balsgård flyttar till Alnarp

0:42 min
  • Den förädling av frukt och bär som SLU i dag bedrivs i Balsgård i Kristianstads kommun ska successivt överföras till Alnarp, skriver Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.
  • De som jobbar med detta i Balsgård, tre personer, kommer att erbjudas arbete i Alnarp och överflyttningen av växtmaterial beräknas pågå under en femårsperiod.
  • Enligt Håkan Schroeder, som är dekan på den ansvariga fakulteten på SLU, handlar flyttbeslutet om att en kraftsamling av resurspersoner och infrastrukturfunktioner i Alnarp ökar möjligheterna att ta till vara samordningsfördelar med andra delar av fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning inom frukt och bär.