Uddevalla

Personal höll fast och pressade tonåringar mot golvet på SiS-hem

0:42 min
  • Två tonåringar på ungdomshemmet Ljungbacken i Uddevalla ska ha hållits fast på sätt som inneburit "allvarligt hot mot ungdomarnas liv och hälsa", nu lex sarah-anmäls händelsen av Statens Institutionsstyrelse, som driver hemmet.
  • Den ena personen hölls fast mot golvet i tio minuter trots stora skaderisker, enligt anmälan. Den andra ungdomen fördes till ett isoleringsrum och hölls fast i minst en kvart i liggande sidoläge.
  • Ungdomarna hade varit våldsamma vid händelserna, som inträffade i maj 2020 men agerandet går, enligt anmälan, emot hemmets rutiner för konflikthantering.