ፈተነ ክታበት ኮቪድ-19፡ ብዘኸተሎ ዘይተደልየ ሳዕቤን ንግዚኡ ደው ይብል

1:29 min

መርመራ ክታበት ኮቪድ-19 ብምኽንያት ኣብ ሓደ ካብ’ቶም ንፈተነ ዝተዋህብዎ ሰባት ዘኸተሎ ዘይተደልየ ሳዕቤን፡ እቲ ፈተነ ንግዚኡ ደው ክብል ተጌሩ ከምዘሎ፡ ነቲ ክታበት ዝሰርሕ ዘሎ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣስትራ ዜኔካ ትማል ሰሉስ ነጊሩ፡፡

እቲ ሳዕቤን ናይ ነርቭ ወይ መትኒ ምርካሰ ምንባሩ፡ ሪካርድ በንግስትሩም፡ ኣዋሃሃዲ ክታበት ኣብ ሽወደን ሓቢሩ’ሎ፡፡

ብኣገላልጻ ሪካርድ፡ ክታበት ዝፍተነሉ ምኽንያት፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ጓል-ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ንምክትታልን ምዕዛብን’ዩ፡፡ እዚ፡ ኣብ’ቲ ነቲ ናይ ፈተን ክታበት ዝወሰደ እንግሊዛዊ ዝተራእየ ሳዕቤን ወይ ሕማም ምስ’ቲ ክታበት ዝተተሓሓዘ ሙዃኑን፡ እቲ ኣጓኒፉ ዘሎ፡ ብሰንኪ ዝጸንሐ ድሕረ-ባይታዊ ጸገም ድዩ ኣይኮነን ዝተረጋገጸ ነገር የለን፡፡

መርመራ ክታበት ኣስትራ ዘኔካ፡ ነቲ ክታበት ኣብ ልዕሊ 30000 ሰባት ዝፍትነሉ፡ ኣብ’ቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ደረጃ ፈተነ እዩ ዝርከብ፡፡ ምስ ተወድአ ሽወደን 6 ሚልዮን ብዝሒ ክታበት  ክትወስድ ሙዃና ተሓቢሩ ኔሩ፡፡

እዚ ተረክቦ፡ ነቲ መስርሕ ምስራሕ ክታበት ደው ኣቢለዎ ከምዘሎን፡ ኣብ’ቲ ዝኸፍአ ተርእዮ ነቲ መስርሕ ብጠቕላላ ከም ዝቛረጽ ክገብሮ ከም ዝኽእል ሪካርድ በርግስትሩም ይሕብር፡፡ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክሊኒካውያን ፈተነታት ክታበት፡ ብኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ምኽንያታት ንግዚኡ ደው ክብሉ ዘይልሙድ ከምዘይኮን እዉን ሪካርድ በርግስትሩም ኣብሪሆ’ሎ፡፡