Fallskärmsolyckan i Umeå

Olyckan skedde när hopparna förberedde uthopp

1:11 min

Nio personer dog i flygolyckan i Umeå 2019. I dag offentliggjorde Haverikommissionen sin rapport om olyckan.

Enligt Statens haverikommission så förlorades kontrollen över flygplanet i samband med att fallskärmshopparna började göra sig klara för uthopp.

"Sannolikt har flygplanet förlorat lyftkraften och därefter vikt sig till följd av låg fart och masscentrumförflyttningar som lett till ett instabilt flygplan. Flygplanet har därefter hamnat i moln utan några visuella referenser för piloten att förhålla sig till". Detta skriver Statens haverikommission i ett pressmeddelande.

"Möjligheten att ta sig ur flygplanet har till följd av g-krafterna och flygplanets rörelser varit mycket små", skriver man vidare.

Det var på eftermiddagen vid halv två tiden den 14 juli 2019 som ett flygplan av typen GippsAero GA8 Airvan lyfte från Umeå flygplats.

Ungefär fyrtio minuter senare kommer det första larmet till SOS. Därefter ringer flera personer till larmcentralen och berättar att de bevittnat ett flygplanshaveri över Storsandskär. Människor berättar att de ser hur planet spinner runt och kraschar på ön.

Samtliga nio ombord omkommer. De var medlemmar i Umeå fallskärmsklubb.

Haverikommissionen har tidigare berättat att planet var något för tungt och baktungt lastat. Piloten saknade information om hopparnas vikt. Detta i kombination med låg fart bidrog till att piloten förlorade kontrollen över flygplanet.

Man säger också att det fanns tydliga indikationer på att den ena bakdörren var helt öppet vid kraschen. Det ska inte ha funnits några tecken på att planet var slitet enligt haverikommissionen.

Statens haverikommission presenterar också flera rekommendationer till den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten Easa. En av dem är att införa en formell utbildning för piloter som flyger fallskärmshoppare.