Ny mätning

Inflationen väntas bli högre

2:00 min

Förväntningarna på hur inflationen utvecklas framöver har stigit lite grann sedan i juni. Det visar den senaste undersökningen från analysföretaget Kantar Sifo Prospera.

Det är framför allt inflationen på ett års sikt som nu väntas bli högre än vad som var fallet vid den senaste mätningen i juni. De som deltar i den här gemensamma bedömningen är omkring 130 representanter för penningmarknaden, fackförbund och arbetsgivarorganisationer, samt dessutom inköpschefer från näringslivet.

Efter att inflationen de senaste månaderna har blivit i överraskande hög så tror bedömarna nu på en inflation på 0,8 procent om ett år mot 0,4 i juni. På fem års sikt så tror man oförändrat att inflationen blir 1,7 procent, alltså lite lägre än Riksbankens mål på två procent.

För Riksbanken och vilken penningpolitik som bedrivs så är inflationsförväntningarna viktiga eftersom de har betydelse för hur hög inflationen sen verkligen blir.

Det senaste inflationsutfallet och det gällde juli blev 0,5 procents inflationstakt.

Intressant inför avtalsrörelsen är att undersökningen också visar vad parterna på arbetsmarknaden tror om löneutvecklingen framöver. Där visar det sig att de fackliga organisationerna tror på högre löneökningar det närmaste året.

Lönehöjningar på 2,2 procent trodde facken på i juni, nu tror man på 1,9.

Arbetsgivarna räknar med 1,6 procent högre löner. En forskningsrapport från Örebro universitet nyligen visar att historiskt så har de fackliga organisationerna varit något bättre än arbetsgivarna på att förutspå löneökningarna.