Flygolyckan i Umeå

Efter flygolyckan: Föreslår ny pilotutbildning

0:50 min
  • För att förhindra liknade flygolyckor som den i Umeå lämnar Haverikommissionen flera rekommendationer till Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) och Transportstyrelsen.
  • Bland annat föreslås införandet av en formell utbildning för piloter som bedriver flygningar inom fallskärmsoperationer.
  • Dessutom vill man säkerställa att ändamålsenliga lastinstruktioner finns och tillämpas vid sådana flygningar.