Åldras med IF

Äldre med intellektuell funktionsnedsättning ska ha ett bra liv

3:46 min
  • Samhället behöver bli bättre på att ge rätt stöd till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF.
  • Därför har det nu startats ett projekt som heter "Gott liv som äldre".
  • "De här människorna ska också ha rätt till en god ålderdom. LSS upphör ju inte bara för att man blir gammal, utan LSS är en lag som gäller ändå, att man ska ha rätt till ett gott liv" säger projektets ledare Kia Mundebo.

Samhället behöver bli bättre på att ge rätt stöd till äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Därför har det nu startats ett projekt om det.

Projektet kallas "Gott liv som äldre" och projektledaren Kia Mundebo berättar att personer med intellektuell funktionsnedsättning tidigare inte brukade bli så gamla:

– Nej, förut så blev de här personerna inte så gamla. De dog avsevärt tidigare än andra i befolkningen. Nu blir allt fler äldre och då behövs det verkligen ett gott stöd, säger Kia Mundebo.

Behöver ha aktiviteter

En risk är att äldre med IF inte har något att göra på dagarna. Till exempel måste man ofta sluta på sin dagliga verksamhet när man fyller 65 år och blir pensionär:

– Många är jätteoroliga för att gå i pension för de flesta som de känner finns på den dagliga verksamheten och de funderar också över vad de ska göra när de inte längre får gå dit, berättar Kia Mundebo.

Samlar det som funkar bra

De som jobbar med projektet "Gott liv som äldre" ska därför samla på sig information från ställen där det funkar bra, för att sen berätta om det så att andra kommuner eller boenden kan göra likadant:

– Ja, vi kommer att intervjua en massa olika personer. Vi åker ut till till exempel då boenden där vi vet att de har ett bra boende för äldre personer med IF och tar reda på varför de tycker att det här är bra och hur de har gjort när de har förbättrat sina verksamheter.

Varför är det här så viktigt tycker du?
– Jamen det här är människor som har, de som är äldre idag de har vuxit upp under förhållanden som är helt ofattbara för oss andra, på institutioner, kanske i stora sovsalar, blivit bortlämnade när de var små, ibland blivit helt avskilda från släkt och familj. De har upplevt en revolution, kan man säga, när institutionerna stängde och de fick flytta ut till gruppbostäder och så i samhället. Jag menar samhällets syn har ju, har verkligen förändrats. Nu får de här personerna vara delaktiga i samhället och får bestämma så mycket mer själva och det måste vi jobba vidare på. De här människorna ska också ha rätt till en god ålderdom och det har de ju egentligen laglig rätt till också. LSS upphör ju inte bara för att man blir gammal, utan LSS är ju en lag som gäller ändå, att man ska ha rätt till ett gott liv, säger Kia Mundebo.

Hoppas att kommuner följer efter

– Vi vet ju att det finns flera bra ställen ute i landet där man har ordnat jättebra verksamhet, så att vi tror och hoppas att flera kommuner kommer att följa efter sen och ordna bra verksamheter och bra boende de också, säger Kia Mundebo till Klartext.