CORONAPANDEMIN

Skaraborgs sjukhus avslutar stabsläget

0:35 min
  • Skaraborgs sjukhus har haft olika nivåer av höjd beredskap sedan 12 mars för att frigöra resurser men eftersom antalet covid-patienter har legat på en stabil låg nivå de senaste veckorna återgår nu sjukhuset till normalläge.
  • Det som blir kvar är epidemiledningsgruppen som fortsätter följa covid-utvecklingen både lokalt och regionalt.
  • Chefläkare Christer Printz säger att det här dock inte betyder att faran för nya utbrott är över eller att sjukhuset släpper på sin vaksamhet.